Montáž bezpečnostných dverí

Výmena starých dverí za nové bezpečnostné zahŕňa:

 -  demontáž starých dverí a pôvodnej zárubne - pri demontáži starej zárubne bude zvolený postup podľa jej typu a osadenia. V tomto bode je potrebné počítať so zvýšenou prašnosťou a samozrejme, keďže sa búra, vzniká aj stavebný odpad.
 - montáž a osadenie novej zárubne a dverí : zárubne sa zasunú do pripraveného otvoru, priamo cez otvory v zárubni sa ukotvia do muriva a medzipriestor sa vyplní PUR penou.
 - špaletovanie a vysprávkovanie - v ďalšom kroku sa urobia murárske vysprávky, ale je potrebné počítať s tým, že sú urobené "nahrubo". Po zaschnutí sa špaleta prebrúsi hrubším šmirgľom a zatiahne sa jemnou omietkou alebo stierkou, čo už ale v montáži nie je započítané a tento úkon je na zákazníkovi.
 - upratanie miesta montáže po stavebných prácach. Odvoz odpadu je spoplatnený. 

 Samotná montáž je rýchla a flexibilná a v závislosti od stavebného otvoru trvá cca 3 - 5 hodín.

Pri objednaní dverí aj s montážou dostávate na montáž záruku. Pri svojpomocnej montáži sa záruka na montáž nevzťahuje.

Cena montáže

Montáž podľa popisu uvedenom vyššie                                   189.- EUR
Sťažené vybratie zárubne, ak je zabetónovaná                         15.- EUR
Sťažené uchytenie zárubne - murivo  tehla                                15.- EUR
Odvoz stavebného odpadu a starých dverí                                 10.- EUR

Sb-fagus

Sídlo

Štúrova 772/39

92205 Chtelnica

Email
Mobil